Biochemical signature predicts progression to Alzheimer´s disease

Afflicting millions of patients, Alzheimer’s disease is becoming a growing burden to healthcare systems around the world. The condition is typically diagnosed after symptoms of mild cognitive impairment arise. Not all patients with mild cognitive impairment, however, develop Alzheimer’s. To understand what sets Alzheimer’s patients apart, scientists at the VTT Technical Research Centre (Espoo, Finland) set out to use biomarkers to look at the molecular changes behind the disease.

The new research indicates that a biochemical assay from a serum sample could be used to predict Alzheimer’s disease months or years before symptoms begin to take a toll on a patient. Professor Matej Orešič from the VTT Technical Research Centre believes that the disease is preceded by a molecular signature indicating potential involvement of hypoxia and an up-regulated pentose phosphate pathway.

The research could lead to the development of a clinical test that could complement the neurocognitive assessment now used by physicians to help diagnose Alzheimer’s.Game Controller Uses Your Guns to Find the Princess

As the announcement explains:

The team used metabolomics, a high-throughput method for detecting small metabolites, to produce profiles of the serum metabolites associated with progression to AD. Serum samples were collected at baseline when the patients were diagnosed with AD, MCI, or identified as healthy controls. 52 out of 143 MCI patients progressed to AD during the follow-up period of 27 months on average. A molecular signature comprising three metabolites measured at baseline was derived which was predictive of progression to AD. Furthermore, analysis of data in the context of metabolic pathways revealed that pentose phosphate pathway was associated with progression to AD, also implicating the role of hypoxia and oxidative stress as early disease processes.

The unique study setting allowed the researchers to identify the patients diagnosed with MCI at baseline who later progressed to AD and to derive the molecular signature which can identify such patients at baseline.

Though there is no current therapy to prevent AD, early disease detection is vital both for delaying the onset of the disease through pharmacological treatment and/or lifestyle changes and for assessing the efficacy of potential AD therapeutic agents. The elucidation of early metabolic pathways associated with progression to Alzheimer’s disease may also help in identifying new therapeutic avenues.

Alzheimerin tauti on yksi suurimmista terveydenhuollon ja talouden haasteista kehittyneissä maissa. Miljoonat potilaat kärsivät taudista, ja sairastuneiden määrä lisääntyy väestön ikääntyessä.

Alzheimerin tauti etenee asteittain, ja oireettoman vaiheen uskotaan kestävän jopa parikymmentä vuotta. Varhaisessa dementian vaiheessa eli lievässä kongnitiivisessä heikentymisessä (mild cognitive impairment, MCI) ilmenee lieviä muistihäiriöitä. Lievää muistihäiriötä pidetään normaalin ikääntymisen ja Alzheimerin taudin välivaiheena ja se lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Kyseessä on kuitenkin tila, joka voi edetä hyvin vaihtelevasti tai jopa palautua normaaliksi.

Millaisia ovat molekyylimuutokset ja prosessit, jotka määrittävät ne MCI-potilaat, joilla on suuri riski sairastua Alzheimerin tautiin? VTT:n Matej Orešičin johtama tutkimusryhmä sekä Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta tarttuivat tähän kysymykseen tutkimuksessaan, jonka tulokset julkaistiin 13.12.2011 Translational Psychiatry -julkaisussa.

Tutkimusryhmä hyödynsi metabolomiikkaa, joka on tehokas menetelmä pienikokoisten aineenvaihduntatuotteiden määrittämiseen. Havaintojen perusteella kartoitettiin Alzheimerin taudin etenemiseen liittyvä veren aineenvaihduntatuotteiden profiili keräämällä verinäytteet henkilöiltä, jotka oli diagnosoitu Alzheimerin tautia sairastaviksi, MCI-potilaiksi tai terveiksi verrokeiksi. Tutkimukseen osallistuneista 143 MCI-potilaasta 52 potilaan tila eteni Alzheimerin taudiksi 27 kuukautta kestäneen seurantajakson aikana. Tutkimuksessa löydetyistä kolmesta aineenvaihdunnan merkkiaineesta kehitettiin Alzheimerin taudin etenemisen ennustava malli. Aineenvaihduntareittien analysoinnin yhteydessä tutkijat saivat lisäksi selville, että pentoosifosfaattireitti liittyy Alzheimerin taudin etenemiseen, mikä osoittaa hypoksian (keskushermoston hapenpuute) ja oksidatiivisen stressin (solujen hapetuspelkistystilan epätasapaino) merkityksen taudin synnyssä.

Ainutlaatuisen tutkimusasetelman ansiosta tutkijat löysivät ne molekyylimerkkiaineet, joiden avulla voitiin tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ne MCI-potilaat, joiden sairaus eteni myöhemmin Alzheimerin taudiksi.

Vaikka Alzheimerin tautia ei tällä hetkellä voida ehkäistä, varhainen taudin havaitseminen on silti erittäin tärkeää sairauden puhkeamisen viivyttämiseksi lääkehoidon ja/tai elämäntapamuutosten avulla tai uusien Alzheimerin tautiin käytettävien lääkkeiden tehon arvioimiseksi. Alzheimerin taudin etenemiseen liittyvien varhaisten aineenvaihduntareittien selvittäminen voi myös auttaa kehittämään uusia hoitokeinoja.

Source:http://medgadget.com/2011/12/biochemical-test-could-diagnose-alzheimers-disease-years-in-advance.html,http://www.vtt.fi/news/2011/20111214_predicting_progresstion_to_alzheimers.jsp

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

About the Author

has written 157 posts on this blog.

  • http://www.icu-india.com/ http://www.icu-india.com

    what a post really a fantastic one

Copyright © 2018 Medical Technology & Gadgets Blog MedicalBuy.net. All rights reserved.
Proudly powered by WordPress. Developed by Deluxe Themes